(MP) Stockholm: ”Bygg för ett ungt Stockholm”

Miljöpartiet i Stockholm presenterade i början av veckan rapporten “Bygg för ett ungt Stockholm – 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter”. I rapporten konstateras att bostadssituationen i Stockholm är akut och kräver både kort- och långsiktiga lösningar – genom tillfälliga bostäder, förändring av det befintliga bostadsbeståndet och ökad nyproduktion riktad till unga och studenter.

(MP) lägger fram ett 12-punktsprogram för fler bostäder för unga och studenter. Partiet föreslår bland annat ökat byggande av yt- och kostnadseffektiva bostäder, högre krav på de allmännyttiga bolagen att bygga bostäder som passar unga och studenter, kommunala och statliga subventioner för att öka incitamenten för att bygga små lägenheter, bättre utnyttjande av stadens tomma lokaler, sänkta parkeringsnormer, möjligheter att skapa tillfälliga bostadslösningar och ändrade villkor för kontrakt på hyresrätter, så att flera personer kan dela på den ekonomiska risken. (MP) vill också bygga “minikorridorer” med sex-åtta rum och låta den kommunala bostadsförmedlingen sköta förmedling av andrahandskontrakt.

Analys och argument känns igen – mycket är hämtat från den enda aktör inom bostadspolitiken som tar ett samlat grepp på problemet med bostadsbristen bland unga (ja, jagvillhabostad.nu såklart!) – men även om problemformuleringarna inte är nya är frågan högst aktuell.  Bostadsfrågan kommer att vara en het potatis inför valet 2010, särskilt i storstadsområdena. Förstagångsväljarna är rekordmånga, och bostadsbristen bland unga består och förvärras. Jagvillhabostad.nu applåderar miljöpartiets initiativ att på allvar adressera en av de mest aktuella frågorna för stockholmare i allmänhet och unga stockholmare i synnerhet.

Nu väntar vi spänt på de andra partiernas bostadspolitiska strategier. Mindre än ett år kvar till valet, det är dags att lägga på ett kol!