Diskriminering på bostadsmarknaden granskas

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att undersöka förekomst och omfattning av diskriminering på bostadsmarknaden. Undersökningen blir nationell och ska gälla alla diskrimineringsformer.

“Rätten till bostad är en grundläggande princip i Sverige”, säger Sabuni i ett pressmeddelande idag. Ministern konstaterar att studier och undersökningar visar att det förekommer diskriminering på bostadsmarknaden, men att man inte vet hur omfattande och utbrett problemet är. Utifrån DO:s undersökning ska behovet av eventuella ytterligare åtgärder för att hindra diskriminering identifieras.

Jagvillhabostad.nu har länge arbetat mot diskriminering på bostadsmarknaden. Förra året tog vi fram skriften Egenmakt! Ett överlevnadskit i bostadsdjungeln, som du kan ladda ner som pdf här till höger eller beställa från kontoret. Där finns handfasta tips på hur du känner igen diskriminering och vad du kan göra om du tycker att du blivit diskriminerad. Vi har också samarbetat med Antidiskrimineringsbyråer runt om i Sverige.