Ungdomar oroliga över sin bostadssituation

Bolåneföretaget SBAB presenterade i september en undersökning om unga människors syn på sitt boende idag och i framtiden. I undersökningen framkommer att 84 procent av unga (18-26 år) anser att det görs för lite för att förbättra ungdomars boendesituation, och 83 procent tycker att det är orättvist att det är så svårt för ungdomar att få en bostad idag. 81 procent instämmer i påståendet “Det byggs för lite små lägenheter som passar ungdomar”. Inte konstigt att jagvillhabostad.nu har en stadigt positiv medlemsutveckling, alltså…

Hälften av de unga som ingår i SBAB:s undersökning är oroliga över att inte kunna hitta en bra bostad. Om tio år vill de flesta äga sitt boende, men sextio procent av de tillfrågade tror inte att de kommer kunna köpa en egen bostad inom en överskådlig framtid. Det mest efterfrågade boendet för unga är, precis som i Hyresgästföreningens undersökning Unga vuxnas boende, hyresrätt. Andrahandsboende är inte särskilt eftertraktat – bara två procent skulle helst bo så om de fick välja. Det viktigaste med boendet är att hyran är låg. Därefter kommer bra kommunikationer och att det är ett eget boende (alltså inte andrahand eller inneboende).

Jagvillhabostad.nu är en unik organisation, den enda i sitt slag. Unga bostadssökande som tröttnat på bostadsbristen arbetar tillsammans, för och med andra unga, för att göra något åt den. Vi är konstruktiva och lösningsinriktade – den som bara klagar får inget gehör. Vi vill vara en del av lösningen! Våra medlemmar – nu fler än 8700 personer – är vår styrka. Du behövs! Det är enkelt att bli medlem och det kostar ingenting.  Välkommen att engagera dig!