”Man kan inte tänka bra, älska bra, sova bra om man inte bor bra”

I förra veckan hade Hemlös, Utbildningsradions (UR) serie om hemlöshet, premiär. I programmen intervjuas personer med olika erfarenheter av hemlöshet. Programmet ska också göra internationella utblickar och se på hemlöshet ur ett historiskt perspektiv.

Ida Nilsing är chefredaktör för Tidningen Broderskap, Broderskapsrörelsens (Sveriges kristna socialdemokrater) tidning. I sin senaste ledare kommenterar hon Hemlös med att påpeka att allt fler unga svenskar uppfyller definitionen av hemlös, trots att de inte sover på parkbänkar. En otrygg boendesituation, där unga tvingas flytta runt mellan olika andrahandskontrakt, ofta får betala ockerhyror, eller måste bo tillfälligt hos vänner och bekanta, gör att många unga lever med en ständig oro över att inte veta vart man ska ta vägen.

Nilsing menar att hemlöshet är en bostadspolitisk fråga och att lösningen på hemlösheten är fler billiga bostäder, tillgängliga för dem som ännu inte haft möjlighet att skapa en egen förmögenhet. Jagvillhabostad.nu företräder och bevakar intressena hos unga bostadssökande – de unga som alltså enligt Nilsing är hemlösa, trots att de slipper parkbänkar och trappuppgångar. Vi behövs, och vårt arbete är viktigt. Jagvillhabostad.nu står raka i ryggen! Vill du engagera dig? Det är lätt! Bli medlem här.