Göteborgs politiker bryter vallöfte om nya bostäder

Bostadsbristen och trycket på bostadsmarknaden är större än någonsin. Den finansiella situationen ljusnar, alla svenska banker är villiga att ställa upp med lån till allmännyttan och byggkostnaderna har minskat med tjugo procent. Men Göteborgs stad sänker ändå målet för mandatperioden till 1500 nya lägenheter – och bryter därmed vallöftet från 2006 om 2000 nya bostäder fram till 2010.

Det gamla målet om 2000 nya bostäder är  inte längre realistiskt, säger Owe Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för bostadspolitiken i Göteborg, till Göteborgs-Posten. Det beror enligt Nilsson på förseningar, överklaganden och tveksamheter att gå vidare med nya byggen. Också de privata byggbolagen menar att förseningar i planprocessen är ett stort hinder för ökad ny-produktion.

2000 nya bostäder på fyra år är redan det ett blygsamt mål. Göteborg skulle behöva bygga nästan 10 000 bostäder för att tillfredsställa efterfrågan hos de unga som idag saknar eget boende. Att ytterligare sänka ambitionerna är att skjuta sig själv i foten. Hur kan en stad locka till sig arbetskraft, öka antalet högutbildade och möjliggöra ett gott liv för människor om den inte kan erbjuda tillräckligt med bostäder?