Rekordlågt bostadsbyggande i Sverige

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) gör regelbundet analyser av byggkonjunkturen i Sverige, och igår presenterades årets tredje rapport. BI bedömer att bygginvesteringarna kommer att återhämta sig något under 2010, men prognosen för antalet påbörjade bostadsbyggen 2009 har justerats ner – från 15 000 påbörjade lägenheter i år till 14 000. Hushållens efterfrågan på bostäder väntas gå upp – men BI:s definition av efterfrågan bygger helt och hållet på betalningsförmåga, inte önskemål eller behov.

Bostadsbyggandet fortsätter alltså att minska. Investeringarna sjunker för tredje året i rad, och det har inte byggts så här lite på tio år. Den nedjusterade prognosen för 14 000 påbörjade bostadsbyggen under 2009 innebär en dryg halvering jämfört med föregående år. Tydligast är tendensen för nya bostadsrätter, medan hyresrätterna – till följd av den låga räntan – kan få ett uppsving.

BI:s prognos för bostadsbyggandet 2010 ligger på 17 500 lägenheter – en ökning jämfört med i år, men fortfarande en historiskt låg nivå och långt ifrån tillräckligt för att möta behovet av bostäder. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen borde bostadsproduktionen ligga på 40 000-50 000 lägenheter per år, menar BI:s ekonomer. Jagvillhabostad.nu vill lägga till att det redan nu saknas 128 000 bostäder för unga som saknar och efterfrågar eget boende, och att 640 000 unga som idag är mellan 15 och 19 år kommer att vilja flytta hemifrån de närmaste åren. Det här duger inte!

Hushållens förtroende för den ekonomiska situationen har växt, vilket bland annat uppsvinget för detaljhandeln visar. Efterfrågan på bostäder kommer därför att gå upp, tror BI – men det handlar förstås om efterfrågan som i de som kan betala för sig, inte som i de som vill ha en bostad. Synen på bostäder som en konsumtionsvara vilken-som-helst är problematisk. Bostad är en mänsklig rättighet, som finns definierad i en rad tunga dokument (bland annat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Sveriges grundlag). Stat och kommun har ett ansvar för att försörja sina medborgare med bostäder – den skyldigheten finns inte för nya jeans eller färsk pasta. Det är också svårt att snabbt lägga om sin bostadskonsumtion. Blir brallorna för dyra går det att handla på Obs! eller låta bli att köpa nya, och skjuter priset på apelsiner i höjden kan du käka vitkål i stället, men du kan sällan flytta på dagen. Bostaden är också i stor utsträckning en identitetsgrej, och utgör en del av ditt liv på ett sätt som inte en viss sorts frukt kan göra.

Jagvillhabostad.nu har tidigare frågat oss varför ungas efterfrågan inte räknas, och vår undran står kvar. Ungas efterfrågan tillåts sällan ha någon som helst inverkan på utbudet – trots att bland annat jagvillhabostad.nu:s projekt visat att processen att bygga för unga kan innebära stora förbättringsmöjligheter för bostadsbyggandet.