Rekordlågt bostadsbyggande i Sverige

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) gör regelbundet analyser av byggkonjunkturen i Sverige, och igår presenterades årets tredje rapport. BI bedömer att bygginvesteringarna kommer att

Läs Mer »

Diskriminering på bostadsmarknaden granskas

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att undersöka förekomst och omfattning av diskriminering på bostadsmarknaden. Undersökningen blir nationell och ska

Läs Mer »