Nyheter

Rekordlågt bostadsbyggande i Sverige

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) gör regelbundet analyser av byggkonjunkturen i Sverige, och igår presenterades årets tredje rapport. BI bedömer att bygginvesteringarna kommer att

Läs Mer »

Diskriminering på bostadsmarknaden granskas

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) ger Diskrimineringsombudsmannen (DO) i uppdrag att undersöka förekomst och omfattning av diskriminering på bostadsmarknaden. Undersökningen blir nationell och ska

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »