Snabba Hus i Rinkeby?

Stockholms stad gillar jagvillhabostad.nu:s tankar om hur bostäder för unga kan tas fram snabbare – så mycket att de vill genomföra ett pilotprojekt redan under nästa år. Styrelsen för jagvillhabostad.nu ska nu ta ställning till ett erbjudande om att samarbeta med staden i projektet.

För ungefär en månad sedan presenterade jagvillhabostad.nu resultaten från förstudien Snabba Hus för Kristina Alvendal (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm. Förra veckan kontaktade Alvendal jagvillhabostad.nu igen, och bjöd in till ett möte med bland andra Joakim Larsson (M), Svenska Bostäders vd Pelle Björklund och tjänstemän från stadsbyggnads- och fastighetskontoren. Stockholms stad presenterade då sina planer på att ta fasta på idéerna och kunskapen från Snabba Hus-studien och genomföra ett pilotprojekt med tillfälliga bostäder på en tomt i Rinkeby.

Styrelsen för jagvillhabostad.nu diskuterar nu förutsättningarna för projektet och det föreslagna samarbetet. Beslut kommer förhoppningsvis att kunna fattas vid styrelsens sammanträde på söndag, den 29 november. Jagvillhabostad.nu är positiva till kommunens ambition om bostäder för unga. Att ta fram nya lösningar på bostadsbristen bland unga är en av våra högst prioriterade verksamheter, och vi ser fram emot att sätta oss in i projektet.

På den aktuella tomten i Rinkeby står idag en fastighet som de senaste åren använts av kommunal förvaltning, och som kommunen beslutat riva. Rinkebybor och aktivister ockuperade för någon vecka sedan huset, med krav på att riva upp rivningsbeslutet och använda huset till exempelvis bostäder och föreningslokaler. Ockupanterna är missnöjda med hur dialogen och den demokratiska processen gått till.

Jagvillhabostad.nu:s eventuella roll i projektet handlar inte om medling eller att ta hand om den dialog som är kommunens ansvar, utan om föreningens sakkunskap och erfarenhet av att bygga för unga. Vi företräder dem som ännu inte har någon bostad, men som kanske kan få möjlighet att flytta till ett eget boende i Rinkeby inom kort. Vår utgångspunkt är dock alltid att byggprojekt ska vara väl förankrade lokalt, och vi hoppas att de brister som funnits i kommunikation och demokrati åtgärdas.