Debattartiklar om bostadsbrist

Den senaste tiden har flera debattsidor tagit upp bostadsbristen. Erik Normark, tidigare aktiv i jagvillhabostad.nu, skriver i ETC Göteborg att bostäder inte bara är en angelägenhet för dem som söker bostad utan något som gagnar och utvecklar hela samhället. Nätverket sq2540sthlm argumenterar på DN Debatt för en bostadsmarknad präglad av verklig valfrihet.

“Owe, du svek inte bara ett vallöfte utan en hel generation”. Erik Normark från Hyresgästföreningens förbundsstyrelse går hårt åt Owe Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för bostadspolitiken i Göteborg, som sänkte kommunens byggmål för mandatperioden med 500 bostäder. Jagvillhabostad.nu har tidigare ifrågasatt Göteborgs sänkta ambitioner – 2000 nya bostäder mellan 2006 och 2010 var redan det ett blygsamt mål. Göteborg skulle behöva bygga nästan 10 000 bostäder bara för att tillgodose efterfrågan hos de unga som idag saknar eget boende.

sq2540sthlm är ett nätverk för kvinnor mellan 25 och 40 år som bor i Stockholm och som arbetar för ett regeringsskifte 2010. På DN Debatt lyfter 12 representanter för nätverket ett antal punkter som de ser som viktiga för unga kvinnor. Såhär skriver sq2540sthlm om bostadsfrågan:

Vi bor i Stockholm för att vi vill leva i en storstad. Här finns den arbetsmarknad som vi vill verka på och bidra till men det förutsätter en bostadsmarknad som släpper in oss unga människor och en barnomsorg som möjliggör för oss att kombinera familjeliv och karriär. I dag präglas Stockholms bostadsmarknad av utestängning, segregation och trångboddhet. Inte valfrihet, flexibilitet och alternativ för alla. Fler hyresrätter måste prioriteras av politikerna. Bostadsmarknaden måste sträcka sig över kommungränserna och utbudet bli mer mångfacetterat.

1,3 miljoner väljare mellan 18 och 29 år. De utgör en femtedel av de röstberättigade i höstens riksdagsval. Bostadsbristen engagerar och kommer att bli en viktig valfråga. Börjar politikerna fatta det snart?