Riksdagen säger nej

Riksdagen har tagit ställning till ett tjugotal motioner som rör bostadspolitik och som lämnades in under allmänna motionstiden i höstas. Civilutskottet, som bereder bostadspolitiska frågor i riksdagen, föreslog avslag på samtliga motioner – och så blev det.

Från allianspartiernas sida motionerades om upprättande av bostadsrättsregister, ändrade regler för ägarlägenheter och införande av marknadshyror. De rödgröna motionerade om byggande av fler hyresrätter, en mer socialt inriktad bostadspolitik och stärkt skydd för dem som röstar mot en ombildning.

Här hittar du samtliga motioner, protokoll från debatten och röstresultat.