Reaktioner på Odells utspel

Bostadsminister Mats Odell (KD) föreslog igår skattesubventioner för att öka andrahandsuthyrningen. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.

Svenska Dagbladets ledarsida gillar idén. Med ROT-avdrag och skattebefriade hyresintäkter kan villa- eller bostadsrättsägaren lätt och snabbt börja tjäna pengar på att hyra ut i andra hand eller ta emot inneboende. Mia Enayatollah, informationsdirektör på Fastighetsägarna Sverige, tror också att det kan vara ett bra förslag om det gör fler bostadsrättsinnehavare mer intresserade av att hyra ut. Enayatollah påpekar att det befintliga beståndet måste utnyttjas mer effektivt för att lösa efterfrågan på bostäder. Göran Olsson, VD på Sveriges Bostadsrättscentrum, säger till SvD att han tror att förslaget kan få effekt – men bara i kombination med “friare hyressättning” för tillfällig uthyrning.

SvD:s ledare befäster uppfattningen om att Odells förslag framför allt gynnar dem som redan har en bostad. Varför ska subventioner riktas mot dem som redan gynnas av skattesystemet för bostäder? Att förslaget kommer leda till ett bättre utnyttjande av befintligt bestånd är osäkert – snarare skapas väl inlåsningseffekter, när folk får ännu större möjligheter att bo kvar i bostäder som är större än vad de själva behöver. Det är billigt att bo i ytkrävande villor eller radhus redan nu, inte minst efter slopandet av fastighetsskatten. “Fri hyressättning” råder i allt väsentligt redan på andrahandsmarknaden, eftersom kontroller av och sanktioner mot överhyror lyser med sin frånvaro (läs mer här och här).

Nicke Grundberg, ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), kallar Odells förslag för “impotent” och tycker att det är märkligt att bostadsministern är villig att subventionera andrahandsuthyrning men inte nyproduktion. Barbro Engman, ordförande för Hyresgästföreningen, menar att förslaget är en nödlösning. Jagvillhabostad.nu påpekade igår att i verkligheten vill inte unga vara inneboende – vad som behövs för att lösa bostadsbristen är tillskapandet av nya bostäder som unga har möjlighet att efterfråga.

Vi fick frågan om inte något är bättre än inget.  Nog behövs det både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder mot bostadsbristen? Visst. Men Mats Odell har hittills inte kommit med något förslag, varken på lång eller kort sikt, som på allvar sätter unga bostadssökande i främsta rummet och utgår från våra behov och vår efterfrågan.