Pressmeddelanden

“Verklighetens folk måste ju känna trygghet och ha en bostad”, säger Mats Odell (KD) till Svenska Dagbladet idag och föreslår helt slopad skatt för den som hyr ut upp till halva sin bostad. På så vis ska bostadsmarknaden för unga och studenter “smörjas”. Tyvärr verkar bostadsministern ha missat att i verkligheten vill inte unga vara inneboende. Istället gynnar Odells förslag dem som redan har en bostad, inte dem som vill in på bostadsmarknaden.

“Precis som alla andra efterfrågar unga tryggheten i en egen bostad och möjligheten att själva bestämma över sina liv. Ett andrahandsboende är inte tryggt, snarare tvärtom”, säger Elsa Reimerson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu.

Unga vill inte vara inneboende, bo i andrahand eller bo kvar hemma hos sina föräldrar. Ökad andrahandsuthyrning leder inte till varken trygghet eller fler bostäder . Vad som behövs för att lösa bostadsbristen bland unga är tillskapandet av nya bostäder som unga har möjlighet att efterfråga.

För att öka och variera nyproduktionen av bostäder krävs politisk vilja, både på nationell och kommunal nivå. I stället för att stödja dem som redan är inne på bostadsmarknaden borde regeringen ta tag i förutsättningarna för nybyggnation, se till att fixa skattemässig neutralitet mellan upplåtelseformerna och se över konkurrensen inom byggsektorn.

Unga är ingen homogen grupp, men har generellt vissa saker gemensamt – nämligen lägre inkomster, mer osäkra anställningsvillkor och mindre sparande än andra åldersgrupper. Jagvillhabostad.nu gillar alla upplåtelseformer, men det tar nog längre tid att bospara ihop till en lägenhet i storstäderna än att köa sig till en.

Kontakt:
Elsa Reimerson, verksamhetschef
elsa.reimerson@jagvillhabostad.nu
0703-016101

Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt obunden organisation för och med unga bostadssökande och andra som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den.