Ockerhyror allt vanligare

Anmälningarna till Hyresnämnden om överhyror vid andrahandsuthyrning har nästan dubblerats det senaste året. Hyresnämnden i Stockholm tog 2008 emot 166 ansökningar om återbetalning. 2009 kom det in 288 anmälningar om överhyra i Stockholmsområdet. Sanktioner för den som hyr ut för dyrt saknas helt.

Hyran för en andrahandsbostad ska motsvara en likvärdig lägenhet i allmännyttans bestånd. Den som hyr ut en bostadsrätt får alltså inte sätta hyran efter sin avgift eller sina räntekostnader. Hyresnämnden kan ålägga den som tagit ut för mycket i hyra vid andrahandsuthyrning att betala tillbaka överhyran (plus ränta). Anmälan måste göras inom tre månader efter att andrahandshyresgästen flyttat ut, och återbetalning kan krävas för max ett år tillbaka i tiden.

Kontrollerna av dem som hyr ut i andra hand borde vara hårdare, säger jagvillhabostad.nu:s verksamhetschef Elsa Reimerson till Svenska Dagbladet. Det borde finnas sanktioner mot dem som utnyttjar unga bostadssökande och andra svaga grupper på bostadsmarknaden genom att ta ut oskäliga hyror.