“Med förhoppning om ett fruktbart förändringsarbete”

Med anledning av bostadsminister Mats Odells (KD) debattartikel om bristen på bostäder för studenter har studentkårerna i Stockholm, Göteborg, Lund och Uppsala, tillsammans med Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF), bjudit in bostadsministern till ett samtal om studentbostäder. Studentkårerna ser positivt på att Odell har förstått problematiken, men framhåller att det är nuvarande regering som på flera sätt orsakat bristen på studentbostäder.

“För att skapa jobb, företagande, tillväxt och välfärd krävs en högre utbildning i världsklass. Dynamiska universitet och högskolor kräver i sin tur bra studentbostäder”, sa Mats Odell i Göteborgs-Posten i förra veckan. SSCO, GFS, LUS och Uppsala studentkår välkomnar bostadsministerns inställning och ställer sig positiva till flera av de förslag som Odell presenterade i sin debattartikel. Studentkårerna påpekar dock att antalet bygglov för nybyggnad av studentbostäder har sjunkit stadigt sedan 2006, att hyresrätter och studentbostäder är skattemässigt missgynnade jämfört med andra upplåtelseformer och att andrahandsuthyrning måste ses som marginella lösningar, för att klara tuffa efterfrågetoppar under korta perioder.

För att få igång en konstruktiv och lösningsinriktad process föreslår studentkårerna och SSBF att regeringen arbetar i nära kontakt med studeranderepresentanter på de större utbildningsorterna, och passar på att bjuda in bostadsminister Odell till ett inledande möte för att få igång samarbetet. Jagvillhabostad.nu gillar samarbete! Vi har goda erfarenheter av att jobba tillsammans med studentkårerna – vi kan varmt rekommendera Odell att anta erbjudandet, och kommer att följa processen med stort intresse.