Unga vill bo över huvud taget

Idag (den 14/10) publicerade METRO Göteborg en artikel (s.26) angående högre markanvändning. Olyckligtvis kan rubriken “Unga vill bo på höjden” vara missvisande och vi vill således förtydliga vår ståndpunkt. Unga är ingen enhetlig grupp med liknande preferenser; vissa vill bo i centrum, somliga högt och andra lågt. Men unga människor har en sak gemensamt – de vill bo. För tillfället saknar 22 600 unga eget boende i Göteborg.

För att minska den ökande bostadsbristen krävs ett rejält krafttag från samhällets olika instanser. Det behövs en högre markanvändning och befolkningstäthet för att skapa fler bostäder, vilket vi konstaterade i en debattartikel tillsammans med YIMBY och Fastighetsägarna. Nya modeller bör beprövas, till exempel när det gäller material, planlösningar och lägenhetsstorlekar. Genom att arbeta med prefabricerade moduler och justera ner parkeringsnormer går det också att pressa priser. Läs mer om våra tankar i foldern Ungbo (pdf).

Det behövs således byggas tätare, högre och yt- och kostnadseffektivare. Men framför allt – det behövs byggas mer. Och till priser som ungas plånböcker kan klara av.

Daniel Andersson
vice ordförande, jagvillhabostad.nu Göteborg