Vad hände med synen på egen bostad?

Sverige fick efter valet 2010 en bostadsminister, Stefan Attefall (KD). Det var ett välkommet beslut. Det som fortfarande bekymrar oss är synen på ungas boendesituation.

I regeringens budget för 2011 står det att bostadsbristen bland unga är “delvis övergående” på grund av att ungdomskullen successivt minskar de närmaste åren. Med denna problembild motiverar de sin satsning på ökad andrahandsuthyrning genom skatteavdrag för uthyraren. Det ska ge fler “bostadstillfällen”. Planen är också att se över byggreglerna.

För det första delar vi inte problembilden med regeringen och bostadsministern. Tidigare skulle den stora ungdomskullen väntas in, nu ska den väntas ut. Vad är planen när den ökar igen? Att kalla det “delvis övergående” är bara ett sätt att än en gång skjuta på problemet.

För det andra hotas synen på rätten till en egen bostad. Nu talas det om “bostadstillfällen”.

För det tredje riktas förslaget om skattelättnader till personer som redan har bostad och inte på den utan bostad som faktiskt är den svagare parten.

Översynen av byggreglerna är bra, men det som beskrivs i budgeten är fortfarande inget nytt.

Kom igen Attefall, se problemet för vad det är och glöm inte att egen bostad är det primära.