Vems behov och önskemål baserar regeringen sin bostadspolitik på?

Riksdagsledamoten Anti Avsan (M) skrev om regeringens bostadspolitik på sin blogg den 25 november 2010. Han skrev att “Utgångspunkten för de genomförda reformerna har varit att hushållens behov och önskemål ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas”. Vackert, men vems behov och önskemål?

216 000 unga saknar och efterfrågar en egen bostad. 640 000 unga kommer att vilja flytta hemifrån kommande år. Majoriteten av unga efterfrågar eget boende, helst i form av en hyresrätt. Lösning på detta handlar dock uteslutande om att unga ska bo i andra hand eller vara inneboende. Eller som det på politikerspråk heter – “att utnyttja befintligt bestånd bättre”. Vår erfarenhet, som vi även fick bekräftad i en undersökning, visade att 0 procent av ungdomarna ville bo inneboende och att 1 procent ville bo i andra hand.

Så vems behov och önskemål baserar regeringen sin bostadspolitik på? Ungas är det i alla fall inte. (Och mot bakgrund av vad som skrevs i Metro i går så verkar det inte vara någons behov och önskemål. Se mer här)