Flyttkedjans effekter ifrågasätts

I tidningen City (Malmö/Lund) kunde man den 10 december läsa en artikel om hur dyr nyproduktion ska skapa flyttkedjor i syfte att frigöra lägenheter för vanliga människor. Lena Magnusson Turner, professor i kulturgeografi, kommenterade.
– Att tro att långa flyttkedjor gör att de som behöver bostad får en är en ful och väldigt förhastad slutsats.

Det är bra att fler ifrågasätter övertron på flyttkedjornas effekt. Som vi skrivit många gånger tidigare så finns det en närmast religiös tro på att flyttkedjor är lösningen på bostadsmarknadens problem – i synnerhet bostadsbristen bland unga. Det visar inte minst artikeln “Halva villan ska gå att hyra ut skattefritt” i DN 13/12-2010. Bostadsminister Attefall (KD) säger där att det inte går att bygga nytt åt unga och därför satsar han allt krut på flyttkedjor och andrahandsuthyrning. Detta trots att forskning och den faktiska utvecklingen de senaste 10 åren visar att flyttkedjorna inte ger någon större effekt för unga debutanter på bostadsmarknaden.

Dessutom är flyttkedjorna och andrahandsuthyrningen två motsägelsefulla strategier. Flyttkedjor kräver rörlighet på bostadsmarknaden. Andrahandsuthyrningen går ut på att människor som inte bor optimalt – och kanske borde flytta – ska bo kvar eller behålla sin bostad och istället hyra ut. Detta tillsammans med de så kallade flyttskatterna minskar rörligheten. Läs mer om det i DN.

Vi anser istället att det är dags att byggbolag och politiker nu inser att unga är bostadskonsumenter och potentiella kunder precis som alla andra. Det är tråkigt att diskussionen stannar vid att unga inte har råd att efterfråga befintligt utbud vilket är helt bakvänt. Problemet är ju misslyckandet med att hitta produkter som matchar ungas efterfrågan!

Tron på flyttkedjornas effekt gör att det ensidiga byggandet – där stort och dyrt är totalt dominerande – fortsätter. Förnyelsen och effektiviseringen av bostadsbyggandet skjuts bara upp på framtiden samtidigt som boendesegregationen fortsätter att späs på.

Genom att anta utmaningen att bygga bostäder unga har råd att efterfråga kan byggkostnaderna sänkas, byggbranschen kan få en välbehövlig förnyelse och nya bostadsområden en större variation. Vi dömer inte ut de dyrare bostäderna och de långa flyttkedjorna, vi vill bara visa att ett mer differentierat byggande gynnar alla.

Här kan ni läsa mer om vad vi tycker om flyttkedjor och andrahandsuthyrning.
Replik till Anti Avsan (M)
Sluta tillbe flyttkedjan – bygg direkt till unga