Effekten av bolånetaket

En undersökning från Mäklarsamfundet visar att 60 procent av mäklarna noterat att förstagångsköpare, ofta många unga, har försvunnit från marknaden. De som ändå köper är de som har föräldrar som kan ställa upp med de 15 procent av bostadens värde som man inte längre kan låna på banken.

“Vissa grupper stängs ute från det ägda boendet. Det är olyckligt, framför allt för landets unga som redan innan de nya reglerna trädde i kraft hade det svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det är också oroande att rörligheten på bostadsmarknaden påverkas”, kommenterar Jeanette Gustafsdotter, vd på Mäklarsamfundet.

Bostadsministern beklagar detta och hänvisar unga till att börja spara. Att unga sällan har den möjligheten verkar ha gått bostadsministern förbi. Och även om möjligheten fanns så skulle det ta åratal att spara ihop till en insats.

Bostadsbubblan måste självklart stävjas och det är bra att uppmuntra till sparande. Men många förutsåg denna utveckling och det valde beslutsfattarna att blunda för. Det är dags att börja ta hänsyn till ungas perspektiv!

Här, här och här kan du läsa mer.