Förstudie: Medborgardialog

Under hösten 2011 har jagvillhabostad.nu inom ramen för projekten Förstudie: Medborgardialog genomfört 12 gruppsamtal med 18 unga i åldrarna 16-26 i områdena Holma, Malmö och Alby, Botkyrka. Under samtalen har frågor som rör deltagande och inflytande, både i stort och i smått, diskuterats och vi har kunnat bilda oss en en god bild av hur man som ung i dessa områden ser på sina egna förutsättningar att delta i utformningen av sitt eget närområde.

Resultaten från alla möten håller nu på att sammanställas. I mitten av april kommer resultatrapporten att släppas och kommer då även att finnas att ladda ner här på hemsidan.

Läs mer om studien här.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn