Förstudie: Medborgardialog

Under hösten 2011 har jagvillhabostad.nu inom ramen för projekten Förstudie: Medborgardialog genomfört 12 gruppsamtal med 18 unga i åldrarna 16-26 i områdena Holma, Malmö och Alby, Botkyrka. Under samtalen har frågor som rör deltagande och inflytande, både i stort och i smått, diskuterats och vi har kunnat bilda oss en en god bild av hur man som ung i dessa områden ser på sina egna förutsättningar att delta i utformningen av sitt eget närområde.

Resultaten från alla möten håller nu på att sammanställas. I mitten av april kommer resultatrapporten att släppas och kommer då även att finnas att ladda ner här på hemsidan.

Läs mer om studien här.