Andrahandsuthyrning är ett komplement, inte en lösning

Stockholms Handelskammare menar att en avreglerad andrahandsmarknad skulle skapa 43 000 ”bostadstillfällen” i Stockholm. Med anledning av Handelskammarens nya siffror har jagvillhabostad.nu tillsammans med SSCO skrivit en debattartikel på Newsmill.

Newsmill 2011-02-22

Idag presenterade Stockholms handelskammare en rapport där de försöker skapa legitimitet för en avreglerad och skattebefriad andrahandsuthyrning av bostäder. Men att öka incitamenten att behålla sin lägenhet och hyra ut den i andra hand skulle bara öka trögheten på bostadsmarknaden och därmed göra det ännu svårare för dem som inte redan har ett förstahandskontrakt att få det. Det skriver idag Oscar Lavelid, ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation och Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare för jagvillhabostad.nu.

De senaste månaderna har det debatterats om det finns en bostadsbubbla och vilken effekt bolånetak, amoteringskrav eller ränteavdrag skulle få. Samtliga förslag är sådana som regeringspartiernas politiker glatt fört fram i allehanda utspel de senaste månaderna. Men när politikerna debatterar hur de kan minska efterfrågan på bostäder, tränga ihop ännu fler i det redan tillgängliga beståndet eller skjuta över ansvaret på marknad eller individ så glöms den viktigaste frågan bort. Den generella bostadsbristen, och särskilt då bristen på yt- och kostnadseffektiva lägenheter, har gjort bostadssituationen ohållbar för många. Detta gäller i synnerhet för unga och studenter som drabbas hårt av att andelen hyresrätter minskar och för vilka möjligheten att få ett banklån för att köpa en bostadsrätt oftast är direkt obefintlig.

216 000 unga saknar och efterfrågar eget boende i Sverige. Människor som inte lyckas hitta en lägenhet i tid kan tvingas tacka nej till studieplatser och arbeten. Tydligt är därför att bostadsbristen bland unga och studenter inte bara påverkar enskilda individer utan även går ut över tillväxten i Sverige. Sambandet mellan bostadsmarknad, arbetsmarknad och Sveriges tillväxt är stark.

I övertron på att fler “bostadstillfällen” skulle skapas genom en utökad andrahandsuthyrning går bostadsminister Stefan Attefall och Stockholms Handelskammare hand i hand. Skattelättnad för den som hyr ut och möjlighet att hyra ut upp till halva bostaden skattefritt med hänvisning till hur bra modellen fungerar i Norge är duons melodi. Men bostadsmarknaden i Norge är långt ifrån underbar. Den 17/1-2011 kunde man läsa i Svenska Dagbladet att “många flyttar in till Oslo, men det byggs inte nya bostäder i samma takt. Därför är det säljarens marknad.” I höstas var jagvillhabostad.nu inbjudna som föreläsare till en fattigdomskonferens i Oslo, bland annat på grund av att – hör och häpna – unga i Norge har svårt att hitta en bostad de har råd att efterfråga. Norge är därför knappast det föredöme som bostadsministern försökt få det till. Men även om den norska bostadsmarknaden hade fungerat, vilket den alltså inte gör, finns det uppenbara problem med att saluföra utökad andrahandsuthyrning som den gyllene lösningen på bostadsproblematiken.

Tanken är att unga ska bo inneboende i en villa, eller bo i en uthyrningsbar del som villaägaren har valt att bygga med hjälp av ROT-avdraget. Det är tveksamt om en subventionering av andrahandsmarknaden (skatteavdrag) är ett tillräckligt starkt incitament för att få människor att hyra ut del av sin bostad till en inneboende. Detta gör att den reella effekten av bostadsministerns förslag går att ifrågasätta. Då ska vi också komma ihåg att unga inte är kända för sin omfattande bilanvändning och inte heller villamattorna för sin goda kollektivtrafik.

Stockholms handelskammare, som gjort sig till en ivrig förespråkare för en utvidgad andrahandsmarknad, menar att en avreglering skulle lösa alla problem på bostadsmarknaden. Problemet är dock att den omfattande bostadsbristen skulle göra att hyrorna på andrahandsmarknaden hamnar långt över en nivå som unga och andra ekonomiskt svaga grupper klarar av att betala. Den svarta andrahandsmarknaden som finns idag tjänar tyvärr som gott exempel. En avreglering skulle göra att de med låga och osäkra inkomster skulle hänvisas till en marknad med skyhöga hyror och omfattande risk för diskriminering. Detta ges inga garantier mot. Dessutom skulle förstahandsmarknaden urholkas om andrahandsmarknaden var avreglerad. Det är en aspekt som ständigt hamnar i skymundan. Att låta Stockholms Handelskammare stå för lösningarna känns därför som ett högriskspel om unga människors framtid.

Andrahandsmarknaden är ett bra komplement, men inte ett alternativ, till den reguljära bostadsmarknaden. Istället för att landa i en psuedodebatt om vilken konstgjord andning som är bäst av andrahandsmarknad, bolånetak, amorteringskrav eller ränteavdrag borde fokus vara människors reella problem. Det är svårt att hitta en bostad. Vi är övertygade om att bostadsbristen möts bäst med en offensiv politik för ökat bostadsbyggande.

SSCO och Jagvillhabostad.nu