Det går långsamt åt rätt håll

Enligt Boverket skulle det behöva byggas ca 40 000 bostäder per år.

 

2010 påbörjades 25 000 varav 17 000 i flerbostadshus. 48 procent av bostäderna som påbörjades 2009 var hyresrätter.

 

2009 påbörjades 16 800 bostäder varav 9 000 i flerbostadshus. 65 procent av bostäderna som påbörjades 2009 var hyresrätter.

 

Vi kan snabbt konstatera att det byggs mer sedan bottennoteringen 2009, men också att det inte är tillräckligt . Det går långsamt åt rätt håll.

 

Här kan ni läsa hela SCB:s pressmeddelande.