Den mystiska 88-åringen

I Metro har man på annonssidorna kunnat läsa om 88-åringen som har lösningen på bostadsbristen bland unga. Det handlar om ett koncept, industrialiserat byggande och samarbete. Genomförandet eller svaret på hur, det får vi i en annons i Metro de närmaste dagarna… Vi väntar med spänning.

Metro 1/2-2011, s. 20

Metro 3/2-2011, s. 28