Idag presenteras Förstudie: Medborgardialog

Idag kl 14.30 presenteras Förstudie: Medborgardialog i Kulturhuset i Stockholm. Vi kommer att vara i Studion (f.d. Lava). Kom förbi även om du inte hunnit anmäla dig. Det går alltid att ordna. Efter presentationen blir det debatt och releasemingel för idémagasinet Hemuppgiften. Missa inte den här eftermiddagen!

14.30 Presentation av Förstudie: Medborgardialog
Med medel från Allmänna Arvsfonden har jagvillhabostad.nu under 2010 genomfört en förstudie som syftat till att se hur förutsättningarna för ungas inflytande och engagemang i stadsbyggnadsprocesser kan förbättras. Utgångspunkten har varit att unga vill påverka, men inte i särskilt stor utsträckning deltar i exempelvis samrådsmöten eller andra stadsbyggnadsprocesser. Frågeställningarna har utgått från vad som krävs för att unga ska kunna och vilja delta, och vad som krävs för att deras deltagande ska kunna tas tillvara som den kunskaps- och kompetensresurs de är.

Deltagare är Jonas Frejd från YIMBY och Olof Svensson från Ung & Dum.
Moderator är Jakob Witzell.

15.30 Kaffe

16.00 Debatt – Hur ska unga bo?
Det är ett topplag som spelar i denna debatt:
Anders Ygeman, riksdagsledamot (S), ordförande i riksdagens trafikutskott
Oscar Lavelid, ordförande Stockholms Studentkårers Centralorganisation
Per Anders Hedkvist, VD Stockholms stads Bostadsförmedling
Linn Matic, samhällspolitisk chef HSB
Moderator: John Chrispinsson

16.30 Debatt – Hur skapar vi ett bostadsutbud som möter ungas efterfrågan?
Även i denna debatt är det ett gediget utbud av deltagare:
Joakim Larsson, ytterstadsborgarråd Stockholms stad (M), ordförande exploateringsnämnden
Emma Jonsteg, VD Utopia Arkitekter AB
Björn Wellhagen, expert husbyggnad Sveriges Byggindustrier
Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare jagvillhabostad.nu
Moderator: John Chrispinsson

17.00 Releasemingel för idémagasinet Hemuppgiften
Du får ett exemplar av magasinet samt något att dricka och knapra på.

Välkommen!