Lokalavdelningen i Stockholm skickar in ett remissvar på motion 2011:12

Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten heter motion 2011:12 som är initerad av tre vänsterpartister. I motionen presenteras 18 förslag som ska kunna förbättra förutsättningarna för hyresrätten som boendeform. Vi ställer oss bakom flera av förslagen bland andra Inrätta en kommunal andrahandsförmedling för bostäder och Kartlägga områden där det går att bygga tillfälliga bostäder på utvecklingsområden. Vi ger också våra förslag på hur några av punkterna kan vidareutvecklas. Ta del av motionen eller vårt remissvar genom att ladda ner dokumenten till höger om inlägget.