Stockholms styrelse besöker Regina Kevius

Tisdagen den 5 april besöker styrelsen i Stockholms lokalavdelning tillsammans med bostadspolitisk samordnare, Stadhuset. Vi kommer att träffa Regina Kevius och presentera vår verksamhet och några konstruktiva förslag på hur Stockholms stad kan arbeta med att förbättra bostadssituationen för unga. Några av de punkter som kommer att tas upp är införande av hyresgarantier, temporära och flexibla bostadslösningar, hyresvillkor för unga och hur man arbetar med att effektivisera planprocessen. Vi hoppas på ett givande samtal med Regina!