Bostadsbyggandet ökar

Enligt Boverket kommer det påbörjas 31 000 bostäder under 2011. Det är en ökning från 2010 då det påbörjades 26 500 bostäder. Det är främst bostadsrätter som ökar medan hyresrätterna planar ut.

Under 2012 beräknas tillväxten att avta. Boverket uppskattar att det då kommer påbörjas 32 500.

Boverket uppskattar att det skulle behöva byggas ca 40 000 bostäder per år. 

Läs mer om Boverkets indikatorer här.