Stockholm ökar byggtakten

100 000 nya bostäder ska byggas till år 2030. Det skriver Sten Nordin (M), Lotta Edholm (FP), Per Ankersjö (C) och Ewa Samuelsson (KD) från Stockholms stad på SvD Brännpunkt 23/5-2011. Tack gode gud för den insikten säger vi!

Det är på tiden att politikerna inser behovet av ökad nyproduktion. Tyvärr nämns inget om att alla kommuner i regionen måste ta sitt ansvar. Det är inte rimligt att ansvaret för bostadsbyggandet och tillväxten i regionen ska ligga på 1 av 26 kommuner i länet.

I debattartikeln nämns inte heller att bostadsbyggandet måste bli mer varierat. Det går nämligen inte att bara bygga stort och dyrt, man måste även bygga yt- och därmed kostnadseffektiva bostäder som unga kan efterfråga. Utbud och efterfrågan måste matcha bättre, annars kommer Stockholms tillväxt att påverkas negativt ändå. Den insikten hoppas vi kommer snart!