Svalt intresse för bostadsbristen i budgetarbetet

Nu har regeringen, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommit med sina budgetförslag. Gemensamt för budgetarbetet är ett svalt intresse för bostadsbristen.

Regeringen skriver mycket om ungas etablering på arbetsmarknaden, men inget om etableringen på bostadsmarknaden. Överhuvudtaget saknas fokus på bostadsbristen. Ordet “bostadsbrist” går inte att hitta.

 

De konstaterar bland annat att unga har tillfälliga anställningar i högre grad än andra åldersgrupper. De skriver också att höga anställningskostnader (lön och arbetsgivaravgifter) gör att arbetsgivare är tveksamma till att anställa unga (vilket har en tydlig koppling till debatten om sänkta ingångslöner för unga). Dessvärre görs ingen koppling till etableringen på bostadsmarknaden. Med låg lön och säkra anställningsvillkor är det svårare att få bostad. Utan bostad är det svårt att arbeta.

 

Vänsterpartiet nämner bostadsbristen bland unga och sätter upp ett kvantitativt mål för det generella bostadsbyggandet, 40 000 bostäder per år varav majoriteten hyresrätter. Metoden är statligt stöd. En metod som vi inte sätter stort hopp till eftersom byggbranschen inte vill ha det samt att det branschen behöver är effektivisering och konkurrens.

 

Socialdemokraterna skriver om unga och arbetslöshet. Det som nämns om bostadssituationen är vikten av investeringar och fler studentbostäder. Metoden är oklar.

 

Miljöpartiet skriver om bostäder och energieffektivisering samt unga och arbetslöshet. De nämner att många står utanför den ordinarie bostadsmarknaden men åtgärderna är oklara.

Här hittar ni budgetförslagen:

Regeringen
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet