Dystra siffror från SCB

Statistiska centralbyrån (SCB) har kommit med ny statistik över färdigställda bostäder för 2010. Totalt färdigställdes 19 500 vilket är minskning med 15 procent jämfört med 2009. Antalet i småhus ökade med 6 procent och antalet i flerbostadshus minskade med 26 procent.

Nybyggnad av enrumslägenheter (med eller utan kök) var den lägsta på 22 år – totalt var det 2 000 lägenheter. Generellt minskar andelen små lägenheter och har gjort sedan den kraftiga minskningen i början 1990-talet.

Under 2010 färdigställdes 3 444 ettor och tvåor som hyresrätt. Det motsvarar 64 procent av nyproduktionen av hyresrätter. 1995 -2002 var motsvarande siffra 80 procent.

125 studentlägenheter färdigställdes vilket motsvarar två lägenheter per tusen nya antagna till högskoleutbildning. Här hittar ni SSCO:s kommentarer på det.

Bostadsministerns favorit – ägarlägenheter – blev det 85 stycken av.

Visst kan det vara så att statistiken delvis reflekterar finanskrisens efterdyningar. Men utvecklingen av antalet små hyreslägenheter är tydlig och det är inte hållbart när efterfrågan på dem fortsätter att öka.

Nu lägger vi i en högre växel.

Här kan ni läsa hela SCB:s rapport.