Bolånetak, rörlighet, segregation och förstagångsköpare

ABC rapporterade igår om sambandet mellan bolånetaket, förstagångsköparnas möjligheter, bostadsmarknadens rörlighet och segregationen. P4 rapporterar om hur nyproduktionen (av hyresrätter) sker i attraktiva områden med höga hyror – så höga att efterfrågan sviktar. 

Flyttkedjorna som lösning är också ständigt närvarande. Det är konstigt. För det första finns det inte tillräckligt med forskning för att grunda en hel bostadspolitik på flyttkedjorna, och den forskning som finns visar att flyttkedjor genom exklusiv nyproduktion inte löser bostadsbristen bland resurssvaga hushåll, däribland unga. Kanske det är så att tilltron på flyttkedjor är det enskilt största hotet mot en fungerande bostadsmarknad.

Vi hoppas att politikerna förstår att man inte löser bostadsbristen genom att göra det omöjligt för människor att efterfråga bostäder.