Remissvar: Sänkt fastighetsskatt för hyresrätter

jagvillhabostad.nu menar att det är lovvärt att satsa på en konkurrenskraftig hyresrätt då det är den boendeform som unga har lättast att efterfråga. Att sänka fastighetsavgiften för hyresrätter är därmed lovvärt om än inte tillräckligt. Förlängningen av tiden för nedsatt fastighetsavgift till noll kronor är även den lovvärd för att stimulera nyproduktionen då jagvillhabostad.nu menar att det framförallt behövs byggas mer, och mer varierat för att bostadsmarknaden ska komma i balans och för att unga i konkurrens med andra bostadssökande ska ha en möjlighet att stå sig i konkurrensen.

Jagvillhabostad.nu anser att det är viktigt med en fungerande och rättssäker marknad för andrahandsboende, eftersom den är ett värdefullt komplement till den reguljära bostadsmarknaden. Andrahandsmarknaden bör dock inte utökas utan strategier för hur problemen på andrahandsmarknaden ska hanteras. En utvärdering av föregående höjningar behöver även genomföras i syfte att klargöra strategins effekter.

Slutligen hade jagvillhabostad.nu helst sett att de förslag som avlämnats om bostadspolitiken i sin helhelt hade varit mer omfattande och givit tydligare effekt redan idag.

Läs hela remissvaret i länken i högerspalten

* * *

Remissvar på regeringens remiss Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2013 med diarienummer, Fi2012/1668.