Bygg mer, det klarar bankerna!

Sverige behöver fler bostäder. Dessutom är det bättre för prisbilden på bostäder om utbudet ökar. Bankerna tål även att finansiera investeringarna. Så vad är egentligen problemet? Bygg mer!


 Bild: Petter Karlberg

I gårdagens TV4 nyheterna berättar Stefan Ingves, chef för Riksbanken varför vi behöver bygga mer i Sverige idag.

– Så länge bostadsbyggandet är väldigt lågt, och det är lågt i Sverige idag. Då ökar ju inte utbudet av bostäder. Om utbudet inte ökar utan är konstant då stiger priserna ännu mera än vad de annars skulle ha gjort. Så för att få en allmänt sett balanserad utveckling så tror vi att det vore bra om utbudet ökade för då stiger inte priserna så snabbt, säger Stefan Ingves, chef för Riksbanken till TV4.

Jagvillhabostad.nu har sagt det länge. För att Sverige ska få en mer balanserad marknad så behöver vi bygga mer. Dessutom behöver byggandet vara mer varierat för att erbjuda bostad till alla grupper i samhället då rörligheten på bostadsmarknaden inte kan lösa alla problem.

Stefan Ingves menar även att det går bra att bygga då bankerna står starka och klarar av att investera. Bankerna bör dock vidta vissa åtgärder för att säkra sina risker på grund av det ekonomiska läget i västvärlden. Läs mer om vad Riksbanken menar här >>