Aldrig sinande åsikter

Det bubblar av intresse. Vid en genomgång av artiklar i dagstidningar eller ett samtal med bordsgrannen leder ofta till en hel radda med åsikter om bostaden, staden och om det ska vara punkthus, stenstad, förorter, villamattor etc.

Det är helt enkelt intressat med bostadsfrågor och stadsutveckling. Det påverkar både på individplanet och i ett större samhällsperspektiv. 

I Söderhamn diskuteras lämpligheten av punkthus centralt i staden. I Laholm önskar man fler hyresbostäder för att kunna flytta till och en förtätning. I Helsingborg satsar man på laddstolpar för elbilar och i Malmö flyttar unga in på vinden.

Unga, medelålders, gamla  – samhällsmedborgare av alla åldrar vill gärna vara med och diskutera framtiden. Därför är det bra att bjuda in till samtal när staden eller bostaden ska förändras eller för ett samtal i största allmänhet för att ta avstamp mot framtidens boende.

Se även Medborgardialog >>
Se även Göteborg Live >>