Nya byggregler för unga

Regeringen vill att byggregler för unga ses över och ger Boverket i uppdrag att göra detta. Reglerna ska gälla bostäder som är mindre än 35 kvadratmeter och de nya reglerna ska ge incitament att bygga mer för unga och studenter. Snabbt ska det gå då uppdraget ska redovisas senast 1 juli 2013.

– Bra idé att satsa på unga och studenter. De är missgynnade på bostadsmarknaden. Men, kasta inte ut alla regler, som barnet med badvattnet. Bra bostadskvalitet är viktigt även för unga, säger Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare, jagvillhabostad.nu

Jagvillhabostad.nu har byggt Villbo-huset i Huddinge och planerar fortfarande att bygga ett hus i Råcksta, Björketorpsvägen. Utformningen av dessa, liksom foldern Ungbo är några tips om vad jagvillhabostad.nu anser är bostäder som matchar ungas efterfrågan.

Läs mer om Boverkets uppdrag att se över regelverket för unga och studenter här >>