Göteborg Live

Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö menar att en levande stad kräver en levande debatt och har kickat igång en serie debatter om stadsutveckling – Göteborg Live. Premiären hölls i oktober och jagvillhabostad.nu var inbjuden till panelen.

Älvrummet – Göteborg live. Är tillgänglighet bara något som handlar om fysisk tillgänglighet. Björn Siesjö ställer frågan om det inte handlar om både fysisk och ekonomisk tillgänglighet. Med den uppställningen ställs regler för tillgänglighet emot att bygga billigt och de grupper som är beroende av tillgänglighet respektive justea ekonomiska villkor ställs hypotetiskt emot varandra. Detta är ett typiskt debattdrag där man försöker skapa en konflikt för att hitta något att diskutera. Detta drag är vanligt i både underhållning, politik och påverkansarbete. Det kan också vara en något olycklig metod. I detta fallet eftersom man ställer olika grupper i samhället emot varandra. Som om det skulle gå att sätta vissa behov framför andra när det istället handlar om hur man ger båda grupperna möjligheten att hitta en bostad och ett bra leverne i staden.

Jagvillhabostad.nu menar att det är viktigt att bygga mer överlag och att bygga fler bostäder som matchar ungas efterfrågan. Det innebär att jagvillhabostad.nu inte så gärna ser kategoribostäder utan hellre ser ett så blandat byggande som möjligt. Blanda gärna alla tänkbara parametrar för bostäder i varje enskilt område, upplåtelseformer, hushöjder, byggentrepenörer. I varje hus, storlek, standardnivåer och målgrupper.

Ser man entydigt på vad som kostar i ett byggprojekt så är inte tillgängligheten det som driver upp kostnaden. Det finns massor av andra puckar att springa på. Planprocessen kan t ex gå snabbare, upphandling kan göras med tydligare mål om viss kostnad, uppstyckning av projekt kan ge fler aktörer möjlighet att bygga om skapa en sundare konkurrens, kommuen kan se över sina markpriser, byggare kan bygga fler bostäder som är mindre till ytan, parkeringsnormer kan ses över eller tas bort helt. Detta är bara ett axplock.

Du kan se debattpremiären Göteborg Live här >>
Eller följa twitterflödet från debatten i storyfy här >>