Ring P1 om bostadsbrist

Det är alltid roligt när andra refererar till oss. Tove Liljeholm ringde in till radioprogrammet Ring P1.  Bostadsbristen är ett problem för unga. Samtidigt byggs för lite som matchar ungas efterfrågan där kostnaden för att bo är en viktig faktor. Som exempel på att bygga med boendekostnaden som rättesnöre nämner Tove jagvillhabostad.nu. 

Tove Liljeholm ringde in till radioprogrammet Ring P1. Hen säger då att det är tråkigt när unga inte har någonstans att flytta till pga av bostadsbristen. Hen säger också att det går att bygga billigt. Som exempel på billigt byggande nämner Tove jagvillhabostad.nu.

Det tycker vi är bra. Anledningen till att vi byggt Villbohuset i Huddinge, söder om Stockholm var framförallt för att testa om det går faktiskt går att bygga billigt. Resultatet är förstås att det går. Hemligheten är bland annat att hålla koll på kostnaderna i planeringen och att bygga för målgruppen. Att använda en kalkylatortjänst som ställer varje prioritering i ljuset av kostnaden. Unga föredrar t ex ofta bra och billiga lägenheter nära kollektivtrafik framför outnyttjade parkeringsplatser. En sådan omprioritering gör att det kan bli billigare att bygga.

En annan lyssnare tar upp ett projekt med moduler i Lund som exempel på att bygga billigt. Att bygga industriellt där husets delar produceras inomhus och i en kvalitetssäkrad miljö som pusselbitar är ett annat sätt att få ner kostnader och samtidigt få en bra eller till och med bättre kvalitet. Det behöver inte bara vara små moduler men produktionssättet och upprepningsgraden spelar roll för kostnaden.

Du kan lyssna på Tove Liljeholm i Ring P1 här >>
Programmet sändes 2012-11-23 och Tove är först att ringa in i programmet.