Innovativt byggande för unga

Socialdepartementet har bjudit in olika aktörer, däribland jagvillhabostad.nu. Vi pratade om vad vi aktörer tycker att regeringen ska göra med de 50 miljoner avsatta till Innovativt byggande för unga i regeringens budget. Jagvillhabostad.nu vill att några ledord ska vara att få till ett reellt byggande, att tänka långsiktigt och att ta till vara på unga och studenters input och perspektiv.

Regeringens föreslagna 50 miljoner under tre år ser ut att vara mycket pengar. Men om pengarna ska användas så att man kan söka dessa för att t ex utveckla olika innovationer så räcker pengarna inte så långt. Därför är det viktigt at fundera noga vad pengarna ska användas till. 

Jagvillhabostad.nu har tillsammans med SSCO och ArkitektStudenterna arbetet fram förslaget Bo bra på yngre dar som regeringens förslag bygger på. I led med det har vi några ledord och idéer som vi tror är viktiga för hur man ska använda pengarna till Innovativt byggande för unga. Huvudmålet bör vara att få till ett reellt byggande. Behovet av fler bostäder är på sina håll akut och för att matcha ungas efterfrågan är innovationer och att realisera idéer viktigt.

En annan viktig aspekt är att se detta tre-årsprojekt i ett långsiktigt perspektiv. Bra idéer som redan finns behöver tas till vara och innovationerna behöver leva vidare efter dessa tre år. Det finns i vissa frågor en bra kunskapsbank medan det saknas kunskap om andra frågor som rör ungas b0oende. 

Sist men inte minst bör innovationer för ungas boende inte isoleras från målgruppen utan unga och studenter bör involveras i de innovationer som framkommer. Där kan man t ex inspireras från Ungbo12 i Malmö som haft workshops i olika skolor för att involvera unga i hur de vill bo i sin stadsdel. Jagvillhabostad.nu har även varit delaktiga i byggprojekt för att skapa bostäder som passar ungas efterfrågan.

Hela förslaget finns att läsa här >>