Bygg mer diversifierat

Lokaltidningen Vi i Sollentuna skriver om Sollentunahems planer på att bygga bostäder för unga ovanpå och bredvid ett äldreboende. De äldre är skeptiska till hur det påverkar upplevelsen av trygghet och oväsen i form av byggande och ev. festande och hög musik.

Det är tråkigt att det blir på detta sättet. Unga men också äldre behöver någonstans att bo och det är upp till kommunen och dess invånare att hjälpa till att ordna så att det blir bra boenden. En av nackdelarna med kategoribostäder är just den kategoriska schablonden av den som bor där. I detta fallet att den “unga” ställs emot den “äldre”.

Att bygga mer blandat och att involvera de som bor i ett område tidigt i en byggprocess kan vara en lösning på att undvika att dessa schablonbilder reproduceras. Jagvillhabostad.nu vet att det behövs 163 000 nya bostäder i landet för att möta ungas efterfrågan. En stor del av dessa behöver byggas i Stockholmsregionen där Sollentuna ingår. Vi hoppas helt enkelt att ung som gammal kan bo i samma område och att Sollentunahem bygger bostäder. Däremot kan Sollentunahem som byggherre fundera över om det är kategoribostäder för unga som är önskvärt eller om det är välplanerade 1:or, 2:or och kanske 3:or under ca 50 kvadratmeter. Kanske ska vissa av bostäderna förmedlas enbart till unga utefter bostadsförmedlingens rullande principer och så förmedlas de övriga till andra. Då blir det en mängd olika åldersgrupper som kan bo i området. 

Lycka till Sollentuna!