Kallelse till lokalt årsmöte i Stockholm 2013

Lördagen den 9 februari kl. 12.00 – 16.00 håller jagvillhabostad.nu Stockholm årsmöte och alla medlemmar är välkomna!

Mötet kommer att hållas i Näringslivets hus, Storgatan 19, i Stockholm. Du tar dig lättats dit via tunnelbanans röda linje. Gå av vid tunnelbanestationen Östermalmstorg. 

Hör av dig genom att mejla stockholm [a] jagvillhabostad.nu, så att vi kan ordna fika. Meddela gärna om du har några allergier eller önskemål om kost. Naturligtvis går det bra att komma på mötet även om du inte sagt till.

Nominera

Alla medlemmar har rätt att nominera sig själv eller andra medlemmar till styrelse, revisor eller valberedning för jagvillhabostad.nu. Är du intresserad av att nominera dig själv eller någon annan? Mejla gärna nomineringar till valberedning.stockholm [a] stockholm innan den 2 februari.

Motionera

Som medlem har du rätt att inkomma med motioner. Motioner ska komma styrelsen till handa senast en vecka före årsmötet, det vill säga lördagen den 2 februari, genom mejl till stockholm [a] jagvillhabostad.nu. För mer information om du vill motionera, läs här

Handlingar

Handlingar kommer upp allt eftersom i spalten till höger på vår årsmötessida, men finns senast tre dagar innan årsmötet. 

Ta tillfället i akt och engagera dig!

Är du intresserad av att engagera dig i eller veta mer om föreningens arbete? Mejla till stockholm [a]jagvillhabostad.nu.

Väl mött,

jagvillhabostad.nu Stockholm!