Kallelse till lokalt årsmöte i Umeå 2013

Lördagen den 9 februari kl. 12.00 håller jagvillhabostad.nu i Umeå årsmöte och du är hjärtligt välkommen!

Information om möteslokal kommer upp på hemsidan senare.

Vi bjuder på matigt fika, så för att veta hur mycket vi ska fixa får du gärna säga till att du kommer genom att mejla umea [a] jagvillhabostad.nu, och om du har några allergier eller kostönskemål senast dagen innan. Naturligtvis går det bra att komma på mötet även om du inte sagt till.

Nominera

Alla medlemmar har rätt att nominera sig själv eller andra medlemmar till styrelse, revisor eller valberedning för jagvillhabostad.nu. Är du intresserad av att nominera dig själv eller någon annan? Mejla gärna nomineringar till valberedning.umea [a] jagvillhabostad.nu innan den 2 februari.

Motionera

Som medlem har du rätt att inkomma med motioner. Motioner ska komma styrelsen till handa senast en vecka före årsmötet, det vill säga lördagen den 2 februari, genom mejl till umea [a] jagvillhabostad.nu. För mer information om du vill motionera, läs här

Handlingar

På mötet kommer vi att diskutera vad vi gjort förra året och planera ny verksamhet för nästa år. Handlingar kommer upp allt eftersom i spalten till höger på vår årsmötessida, men finns senast tre dagar innan årsmötet. 

Frågor?

Vill du veta mer om lokalavdelningen, vad vi gör eller hur det är att vara aktiv? Mejla oss på umea [a] jagvillhabostad.nu eller kontakta oss via vår facebooksida Jagvillhabostad.nu Umeå.

Vänliga hälsningar

jagvillhabostad.nu Umeå!