Vill köpa sex istället för att skicka hyresavi

Metro avslöjade igår (28/1-2013) hur en man istället för att skicka en hyresavi och kräva bostadssökanden på hyra tänkte sig ett upplägg där mannen som hyresvärd köper sex i utbyte mot hyreskontraktet.

Avslöjandet har skapat rubriker och det är bra att ljuset hamnar på denna typ av utnyttjande av unga bostadssökande som nästan, men bara nästan, gör vad som helst för att få ett hyreskontrakt.

Jagvillhabostad.nu har fått höra berättelser som liknar den som journalistiken nu protokollfört. Vi har inte hört det ofta och kanske aldrig så grovt som i Metros avslöjande. Vi har däremot fått höra en hel rad av andra förslag som andrahandshyresgäster och inneboende förväntas tacka ja till genom signaturen på ett hyreskontrakt. Det kan handla om att städa eller kanske passa hyresvärdens barn. Det är förstås inte något fel i att passa barn men det är inte ok att på ett eller annat sätt kräva barnpassning för att få tillgång till ett hyresavtal.

Att sex, städning eller barnpassning ens föreslås som en förutsättning för kontrakt visar hur utsatta många är på bostadsmarknaden idag. Istället för att kontrollera och stävja den svarta hyresmarknaden så har regeringen istället valt att legalisera höga hyresnivåer för de som hyr av privatpersoner som äger sitt boende. Förutom att faktiskt undersöka och eftersöka brott och oegentligheter på den svenska bostadsmarknaden så behöves en jämnare balans mellan utbud och efterfrågan på bostäder. Det behöver byggas mer och det behöver byggas mer bostäder som matchar ungas efterfrågan. En bostadsmarknad i balans sätter inte bostadssökande i samma svåra situation, där konstiga eller olagliga kontraktskrav plötsligt kan verka rimliga.

Förövrigt är “Hyreskollen” ett utmärkt initiativ av Svenska Dagbladet. Det ger bostadssökande och hyresgäster en möjlighet att lätt jämföra vad andra hyresvärdar anser vara en rimlig hyra.