Satsa på Kompiskontrakt

Jagvillhabostad.nu pratade bostäder med Sofie Tholerus, Stockholm idag, i P4 Stockholm. Tomas Rudin (S) hade gått ut med ett förslag om “Kompiskontrakt” för bostäder. Samtidigt skriver Andréa Ström, riksordförande för Moderata studenter på svt.se debatt, att fler borde få möjlighet att bo kollektivt. Två förslag som driver i samma riktning. Kompiskontrakt för jagvillhabostad.nu, är att tänka kreativt och finna lösningar på problem som finns idag och samtidigt skapa variation på marknaden.

Kompiskontrakt är lösningen på flera problem;

Det ekonomiska ansvaret för bostaden fördelas effektivt mellan flera personer då var och en ansvarar för sitt kontrakt.Genom att alla som söker tillsammans till “Kompiskontraktet” även får status som kontraktspart så leder det till att alla “kompisarna” får meriter på bostadsmarknaden såsom referenser, eventuella boendepoäng när det kan vara dags att söka sig vidare och viktigast av allt alla har besittningsrätt till sin del.bostadsmarknaden är i behov av nytänk och nya kontraktsformer är ett sätt att variera marknaden och hitta former som passar ungas efterfrågan.Att tillämpa kompiskontrakt kan öka trycket och visa på behovet av bostäder som är flexibla och passar andra än kärnfamiljen.

Lösningen på bostadskrisen är att bygga mer bostäder och att bygga mer varierat. Kompiskontrakt är ett sätt att variera utbudet av boendeformer. Det ökar valfriheten. Eller med Andréa Ströms ord, “Moderata Studenter tror på valfrihet och vill att landets studenter ska kunna välja hur de ska bo. Vi vill se ett utbud av stora och små lägenheter, med varierande planlösningar som är anpassade efter olika behov och livssituationer. Vi måste bejaka att vissa människor gärna bor tillsammans medan andra vill bo själva.”

Kompiskontrakt skulle kunna initieras från olika håll, från bostadsföretaget som erbjuder bostäder med gemensamhetsytor eller från de som vill söka tillsammans. Jagvillhabostad.nu anser att ökat bostadsbygge och ett varierat utbud behövs för en bättre bostadsmarknad.

Botkyrkabyggen tillämpar en variant av Kompiskontrakt. Deras krav är;

18-30 år (även yngre än 18 år om har borgensman)4 år-kontrakt (dvs. ej besittningsrätt)söker tillsammans med kompis, men kan även eventuellt hitta en medsökande på företagets facebooksidaförst till kvarn-princip vid förmedling genom att “gilla” på facebooksidatillämpar krav på inkomst (oklart hur högt) men godkänner A-kassa, CSN och borgensman.

Det är bra att Botkyrkabyggen öronmärker en del av beståndet och tillämpar Kompiskontrakt då det finns behov av innovationer på flera delar av bostadsmarknaden. Att testa nya kontraktsformer är en sådan variant av innovaton. Om jagvillhabostad.nu fick sätta kraven så skulle hyreskontraktet ge besittningsrätt och ej vara tidsbegränsat. Kraven på inkomst skulle heller inte få vara så höga eller kräva fast anställning om den sökande ändå kan intyga att den har en inkomst. En vanlig fördelning genom bostadskö är bra även för unga som då kan planera sin tillvaro, men först till kvarn-principen kan vara ett komplement.