Fler bostäder i andrahand?

Den 13/3 skriver HSB att det blivit fler bostäder på andrahandsmarknaden. Ökningen ska vara så stor som 20 procent och källan är privata bostadsförmedlaren Residensportalen.se. Ökningen gäller registrerade bostäder på portalen. Om ökningen stämmer är ingen gladare än vi att fler unga bostadssökande kan få ett andrum i sitt bostadssökande en stund. Även om hyran blivit orimligt dyr.

Uppgifterna är säkert riktiga men det är svårt att se att den ökningen kan sägas vara statistiskt säkerställd som en långvarig uppgång ännu. Det är helt enkelt för tidigt att utvärdera om fler ytor i landet faktiskt hyrs ut. En faktor som måste tas med i beräkningen är att det i februari och mars kan vara en viss tillfällig ökning som skulle kunna motsvara en sänkning i december och januari. Detta för uthyraren kan han väntat på att de nya reglerna trätt i kraft. Om detta vet vi inget men vi ser fram emot en rejäl genomgång av marknaden efter någon tid för att värdera om marknaden förändrats till det bättre. Som sagt ingen är mer glad än vi om fler bostäder finns att hyra.

Om du vill bli hyresvärd och hyra ut hela eller en del av din bostad eller om du som bostadssökande vill läsa på vad som gäller för vissa andrahandsboenden så kan du läsa mer i ett tidigare inlägg om den nya lagen här >>