Unga stängs ute från bostadsmarknaden

Ekot redaktionen presenterade måndagen 11/3 en granskning av de krav som hyresvärdar ställer på sina potentiella hyresgäster. 

Vi kommenterar samma dag i Dagens Arena att det är problematiskt när krav inte stämmer överrens med verkligheten. Om unga idag ofta inte har fast tjänst, men alltid jobb som räcker till hyran, så är det utestängande att ställa krav på fast tjänst. En form av strukturell diskriminering av unga. Nu visar Ekots granskning som tur är att fast tjänst inte är den vanligaste formen av krav som ställs, men varje gång det är ett krav är det ett problem för unga att teckna kontrakt. Den formen av förmynderi för unga är inget som unga, eller samhället tjänar på. Det kan leda till att ett jobb eller en studieplats går om intet och på så vis slår även dessa till synes sakliga krav mot tillväxt och ungas möjligheter att skapa en plattform för ett eget liv. Det är ett hinder för att bli vuxen.

Ute i landet finns även reaktioner på Ekots granskning.

Dalademokraten frågar “Vad har Reinfeldt för råd att ge unga bostadssökande?” och gör på så vis en referens till förra gången vi hade stor och förlamande bostadsbrist.

Barometern ifrågasätter vad Ekot menar med social ansvar och efterfrågar färre regler.

Aftonbladet menar att bostadspolitiken är schizofren när bostadssökande underkänns  till att vara betalningsförmögna till ett förstahandskontrakt men i stället förväntas kunna betala en ännu högre marknadsliknande hyra i andrahand.

Ekot sätter fingret på hur verkligheten och kartan inte stämmer överrens. När unga har svårt att hitta bostäder för att det, dels finns för få bostäder, dels ställs orimliga krav som unga inte kan matcha. Då behöver något göras för att unga ska få liknande möjligheter som andra grupper i samhället.

Ekots nästa granskning 14/3 om ungas bostadsbrist och 15/3 om att få hyresrätter byggs markerar ungas bostadssituation idag. Unga har på många sätt svårare att få ett kontrakt och det görs aldeles för lite för att säkerställa att det finns bostäder för dagens unga att efterfråga.

Nu börjar det dra ihop sig till valrörelse och bostadsfrågan parat med ekonomin seglar upp att kunna bli stora diskussionsfrågor för det berör medborgaren. De risker som finns är att politiken inte ännu har formulerat ett eget svar på hur unga ska hitta sin bostad. Diskussionen kan försvinna och krav på fler bostäder blir aldrig tydligt formulerade. Därför är det viktigt att partierna sätter sig och utvecklar sin bostadspolitik nu för dagens unga fortsätter berätta om dagens bostadsmarknad och den bild som töar fram är inte vacker. Den som skapar möjligheter åt dagens unga vinner!