Regeringen: nytt stöd för innovativt byggande för unga

Regeringen ger stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Regeringen lanserar idag sitt stöd för innovativt byggande för unga. Totalt 50 miljoner ska delas ut till innovationer fram till 1 augusti 2015. Boverket är ansvarigt för stödet som kommer ha två olika nivåer. En lägre nivå för utveckling och en högre för användning av innovationen. Sökande måste kunna sprida information om innovationen. Förordningen träder i kraft 1 juni 2013. 

Läs mer här >>