Nya mallar för kontrakt

I år trädde nya regler ikraft för andrahandsuthyrning så vi bestämde oss för att se över vår kontraktsmall. Nu är allt up to date. Här är lite tips inför kontraktskrivandet.

Läs på reglerna
1 februari 2013 kom nya regler för andrahandsuthyrning. Eller egentligen handlar inte de nya reglerna om andrahandsuthyrning om juristerna får bestämma men vi kallar det andrahand ändå. Kortfattat kan sägas att om det är en hyresrätt som hyrs ut så gäller samma regler som tidigare. Bruksvärdeshyra, retroaktiv återbetalning av för hög hyra och en begränsad möjlighet till besittningsrätt. Om det istället är en bostadsrätt (eller en villa, en bostad som ägs på något sätt) så räknas den högsta möjliga hyran ut på ett sätt som gör att hyran följer värdet på bostadsrätten. Hyran kan då bli högre än bruksvärdeshyran och går inte heller att få tillbaka i efterhand. Det finns inte heller någon besittningsrätt – en rätt att bo kvar och få ett förlängt kontrakt trots att hyresvärden inte vill det. Positivt för dig som hyr är att du bara har en månads uppsägningstid om du hyr en bostadsrätt i andrahand.

Läs gärna lagarna själv. De är inte så stora. Googla på lagen så hittar du den på nätet. Lagrummet och riksdagen har säkra lagar och Notisum har lagar som är lätta att länka till. En rekommendation är att läsa följande;

Hyreslagen – 12 kapitlet Jordabalken (men hoppa över övriga kapitel)Andrahandslagen – Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (jättekort!)Bulvanparagrafen – Jordabalken kapitel 7, paragraf 31 (bara en paragraf!)

Hyreskontraktet
Hyreskontraktet har en del text som förklarar vad som gäller eller ger referenser till var reglerna står. Det finns nämligen en del konsumentskydd på hyresområdet vilket gör att det är viktigt att veta vad som gäller. Den kan alltså hända att hyresgästen i lag kan hitta en bättre regel som är “tvingande” – som inte går att förhandla bort, än vad parterna kommit överens om på kontraktet. Då kan hyresgästen tvinga hyresvärden att följa den bättre regeln. Så läs texterna som finns i hyresavtalet så bör det gå bra att fylla i rätt men vill du vara helt säker kolla även igenom lagarna.

Om något i kontraktet inte passar med vad ni vill som parter. Stryk det eller skriv eran egen regel i rutan med “Övriga överenskommelser”. Om ni har många egna regler skriv då t ex se bilaga X i rutan. Skriv sen ner allt ni vill ha med på ett annat papper och bifoga till avtalet.

Sist men inte minst, glöm inte att skriva under och att sätta några kråkor på alla sidor i avtalet. Alltså inte bara på sista sidan.

Under “blanketter” hittar du våra kontraktsmallar, eller här >>