Pressmeddelanden

Regeringen lanserar stöd till utveckling och användning av innovationer för byggande till unga. Många unga står idag utan bostad. Hälften av landets kommuner har bostadsbrist. Positivt med utmaningar aktörer på bostadsmarknaden. Däremot saknas målgruppen unga som medskapare i innovationerna.

Regeringen lanserar idag sitt stöd för innovativt byggande för unga. Totalt 50 miljoner ska delas ut till innovationer fram till 1 augusti 2015. Boverket är ansvarigt för stödet som kommer ha två olika nivåer. En lägre nivå för utveckling och en högre för användning av innovationen. Sökande måste kunna sprida information om innovationen. Förordningen träder i kraft 1 juni 2013.

– Det är bra att regeringen tagit utveckling av bostäder för unga till hjärtat. Nu hoppas vi att samtliga aktörer på bostadsmarknaden utmanar sig själva för att bygga bra bostäder som matchar ungas efterfrågan, säger Hanna Mörck, bostadspolitisk samordnare, jagvillhabostad.nu.

Hälften av kommunerna uppger att de har bostadsbrist och ytterligare några menar att de har brist på bostäder som matchar ungas efterfrågan. Bostadsbristen drabbar unga särskilt hårt. Få köpoäng, lite sparade cash, få referenser och låga inkomster gör att det redan smala nålsögat av tillgång på möjliga bostäder smalnar av. Jagvillhabostad.nu har tillsammans med SSCO och ArkitektStudenterna presenterat förslaget Bo bra på yngre dar där många av idéerna går igen i regeringens stöd till Innovativt byggande för unga.

– Långsiktiga innovationer och fokus på ett reellt byggande är precis vad branschen behöver hjälp att fokusera på, fortsätter Mörck. Däremot är vi besvikna över att ungas perspektiv inte lyfts fram från regeringen. Vi hade gärna sett ett krav att innovationerna skulle utvecklas tillsammans med målgruppen, det vill säga unga.

Regeringens pressmeddelande finns här;
regeringen.se/sb/d/16774/a/212692

Kampanjen Bo bra på yngre dar finns här;
bobrapåyngredar.se

För mer information, kontakta:
Hanna Mörck
Bostadspolitisk samordnare
0703-01 61 01, hanna@jagvillhabostad.nu
www.jagvillhabostad.nu