jagvillhabostad.nu i Almedalen

Nu är det dags för Almedalsveckan och vi är självfallet där. Vi arrangerar två seminarier själva och deltar i en övrig paneldebatt.

Innovation i bostadsbyggandet – en nyckel för att lösa bostadsbristen
2/7 2013 08:30 – 09:30
Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1

Tillsammans med Arkitektstudenterna följer vi upp förra årets kampanj Bo bra på yngre dar som resulterat i statligt anslag för innovativt byggande för unga. Vad är innovation och vad krävs för att få fart på bostadsbyggandet? Ett samtal mellan Janna Valik, Generaldirektör, Boverket. Åsa Kallstenius, Arkitekt, KOD Arkitekter. Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborgs stad. Mats Herner, Exploateringschef, Wallenstam. Anders Lago, Förbundsordförande, HSB Riksförbund. Moderator: Lisa Gemmel. #boinno

Riksintresset – i vems intresse?
3/7 2013 15:30 – 16:30
Spegelesalen, Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Tankesmedjan Den Levande Staden, där vi ingår, har skrivit en rapport om riksintressen. Rapporten presenteras och det blir en efterföljande diskussion med Klara Hartman, Jurist. Jan Jörnmark, Docent, Tankesmedjan Levande Staden. Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Isak Reichel, Revisionsdirektör, Riksrevisionen. Henrik Nerlund, Arkitekt, Stockholms Skönhetsråd. Ulf Perbo (KD), statssekreterare, Socialdepartementet.

Hur får Sverige fler bostäder för unga?
Kultudralen/St Nicolai kyrkoruin, Visby tisdag 2 juli kl 15-16.30.

Vår ordförande Lina Glans deltar i PEABs seminarium om bostadsbyggandet för unga.

Förutom på dessa arrangemang finner ni oss under #boinno och #bopol på Twitter.