Workshop med Snabba Hus i Malmö

​​A​betet med Snabba Hus​ började redan 2009 med frågan -Hur kan vi snabbare få fram bostäder som unga kan efterfråga? I nuläget finns det många hinder för bostadsbyggandet och det råder bostadsbrist i nästa alla storstäder.Tillfälliga hus är ett bra alternativ i bostadsbristens era. Det tar lång tid att få ett “vanligt” bostadshus på plats, och med dagens bostadsmarknad och byggnadstakt är unga utelämnade till en osäker andrahandsmarknad och ett evigt flyttande mellan tillfälliga bostäder. Unga har ofta inte hunnit etablera sig eller bygga upp det sociala nätverk som oftare leder till en bostad. Tillfälliga hus är då ett komplement.​  Men hur ska dessa bostäder se ut, vad är det viktigaste i en bostad, hur kan man arbeta med växter på en temporär plats. Kom och delta på våra fokusgruppsträffar och dela med dig av dina tankar idéer.

Snabba Hus i Malmö 25/11
Bor du nära Malmö, är mellan 18-35 och vill påverka utvecklingen av Snabba Hus? Välkommen på Snabba Hus- workshop på måndag den 25/11. Vi kommer att titta på planlösningar, utomhusmiljöer, diskutera tillgänglighet och alla annat som har med boende att göra. Hur skapar vi mobila trädgårdar, vad är det som gör en bostadsmiljö trygg?
Vi träffas på form och designcenter i Malmö.

Inga förkunskaper behövs, alla är experter på att bo.  Vi bjuder på mat, dryck och fika. Workshopen hålls tillsammans med arkitektstudenterna från LTH & SLU Alnarp.Vi träffas på Form & design center i Malmö- läs mer och karta här.

Snabba Hus i Stockholm 20/11 träff #3 tema social hållbarhet
I Stockholm fortsätter vi att ha fokusgruppsträffar. Nästa möte är nu på onsdag den 20/11  kl 17.30. Fokusgruppsträff #3 har Tema funktion, miljö & social hållbarhet
Hur skapar man socialhållbarhet på en tillfälligt uppbyggt plats? Kan man bygga upp mobila trädgårdar? Hur kan man få till bra gemensamhetsytor och vilka funktioner är nödvändiga? Hur kan man arbeta med miljön, kom vi vill veta vad DU tycker!Läs om träffen här!
 Vill du veta mer läs förstudien från 2009 skriven av Anna Svensson & Vanda Kehr.>> PDF SE HÖGER DENNA SIDA

Frågor, anmälan görs till Vanda Kehr 0723 034 830   vanda@jagvillhabostad.nu

Välkomna!